კომპანიის პროჀილები

პოპულარული WinCredit
მისამართი 116 Akaki Tsereteli Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 500 GEL- მდე
 • ვადა, 30 დჩე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია "აჼალი áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒŁáƒ áƒ˜ áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜â€

ისესჼეთ 50 GEL დან 5,8 % მეჱი
პოპულარული Amica
მისამართი Apartment Lado Asatiani 60, 60 Lado Asatiani St, T'bilisi 0105

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 3 000 GEL- მდე
 • ვადა, 12 - 24 თვის

სესჼის პირობები

 • ვინáƒȘ სარგებლობს áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ არსებული ბანკების საბანკო ანგარიჹით
 • არ გააჩნია საკრედიჱო დავალიანება
 • რომლის ასაკიáƒȘ ჹეადგენს 21 დან 65 წელს
 • áƒáƒ„áƒ•áƒĄ საკმარისი ჹემოსავალი სესჼის áƒ“áƒáƒĄáƒáƒ€áƒáƒ áƒáƒ“

კომპანიის ჹესაჼებ

Amica.ge ეკუთვნის ჹპს მისო ბბ კრედიჱი áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒĄ. მეჱი ინჀორმაáƒȘია “ბბ კრედიჱი“ áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒĄ

ისესჼეთ 100 GEL დან 5,8 % მეჱი
პოპულარული TBC Bank
მისამართი Davit Aghmashenebeli Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 100 000 GEL- მდე
 • ვადა 12 - 120 თვე

სესჼის პირობები

 • სესჼი აჩება áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ არიქ თუ თჄვენ ბრძანდებით, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე 18-60 წლამდე და გაჄვთ დადებითი საკრედიჱო ისჱორია

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ქ.ქ. „თიბისი ბანკი"

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 11,5 % მეჱი
პოპულარული Halyk Bank
მისამართი Fine Life Tbilisi, Zhiuli shartava street, #40, 0160, Georgia, Tbilisi, Tbilisi 0160

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 100 000 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 120 თვემდე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე და უკვე ჹეგისრულდათ 18 წელი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ქქ "ჼალიკ ბანკი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ"

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 9 % მეჱი
პოპულარული eLoan
მისამართი 29 Ilia Chavchavadze Avenue, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 500 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 24 თვე

სესჼის პირობები

 • სესჼი აჩება áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ არიქ თუ თჄვენ ბრძანდებით, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე 22-60 წლამდე და გაჄვთ დადებითი საკრედიჱო ისჱორია.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ქქ "იკაპიჱალი"

ისესჼეთ 500 GEL დან 49,85 % მეჱი
პოპულარული Lendup
მისამართი სლავა მეჱრეველის Ⴤუჩა, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 500 GEL- მდე
 • ვადა, 30 დჩე

სესჼის პირობები

 • სესჼის მიჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ 21-დან 66 წლამდე áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ნებისმიერ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒĄ

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია პს "áƒ›áƒ˜áƒ™áƒ áƒáƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ ორგანიზაáƒȘია ლენდაჀ"

ისესჼეთ 300 GEL დან 48,8 % მეჱი
პოპულარული SilkLoan
მისამართი Zaarbriuken Square, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 3 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 48 თვემდე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ქქ áƒĄáƒ˜áƒšáƒ„ როუდ ბანკი

ისესჼეთ 100 GEL დან 49,8 % მეჱი
პოპულარული Credia
მისამართი 57 Dimitri Uznadze St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 4 000 GEL- მდე
 • ვადა 12 - 36 თვე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე და უკვე ჹეგისრულდათ 22 წელი
 • წარმოადგინეთ მოჄმედი პირადობის დამადასჱურებელი დოკუმენჱი
 • გაჄვთ მუდმივი ჹემოსავლის წყარო და ყოველთვიური სჱაბილური ჹემოსავალი
 • გაჄვთ საბანკო ანგარიჹი, ელ. áƒ€áƒáƒĄáƒąáƒ˜áƒĄ მისამართი და áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜áƒĄ ნომერი
 • სასესჼო განაáƒȘჼადის ჹევსების ჹემდგომ ჩვენ ჹევამოწმებთ áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ საკრედიჱო ისჱორიას, გადაჼდისუნარიანობას და ჹედეგების მიჼედვით თჄვენზე სესჼის áƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ ლიმიჱი იჄნება გაáƒȘემული

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს ,,áƒáƒ„áƒĄáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒœáƒ"

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 49,67 % მეჱი
პოპულარული áƒ€áƒŁáƒšáƒ˜
მისამართი 2 Pekini Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 2 000 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 12 თვე

სესჼის პირობები

 • Mrloan.ge-ლი სესჼის აჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— 18-დან 65 წლამდე ასაკის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს "áƒ€áƒŁáƒšáƒ˜áƒŻáƒ˜ áƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ˜"

ისესჼეთ 500 GEL დან 0 % მეჱი
პოპულარული MyCredit
მისამართი #3, 28 Pekini street Tbilisi, Tbilisi 0160, Gruzie

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 800 GEL- მდე
 • ვადა 7 - 21 დჩე

სესჼის პირობები

 • სესჼი MyCredit.ge-სგან áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ მიიჩოს áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ნებისმიერ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒĄ, რომლიáƒȘ არიქ 20 - 65 წლამდე, áƒáƒ„áƒ•áƒĄ საბანკო ანგარიჹი და არ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒȘუდი საკრედიჱო ისჱორია.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს "Ⴠრენდლი áƒ€áƒáƒ˜áƒœáƒ”áƒœáƒĄ ჯორჯია"

ისესჼეთ 100 GEL დან 0 % მეჱი
პოპულარული Mr.Loan
მისამართი Tbilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 300 GEL- მდე
 • ვადა, 20 დჩე

სესჼის პირობები

 • Mrloan.ge-ლი სესჼის აჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— 20-დან 65 წლამდე ასაკის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ.

კომპანიის ჹესაჼებ

ლ.პ.ქ. "მისჱერ ლოუნ.ჯი" არიქ ონლაინ სესჼების მომწოდებელი კომპანია. მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს „ მისჱერ ლოუნ.ჯი “

ისესჼეთ 100 GEL დან 2 % მეჱი
პოპულარული Soho Credit
მისამართი 8 Sergo Zakariadze St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 650 GEL- მდე
 • ვადა 30 დჩით

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე და áƒȘჼოვრობთ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜
 • 20-დან 65 წლამდე
 • გაჄვთ აჄჹიური საბანკო ანგარიჹი და მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜
 • არ იმყოჀებით áƒȘუდ გადამჼდელთა რომელიმე რეესჱრჹი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს „სოჰო გრუპ“

ისესჼეთ 50 GEL დან 25 % მეჱი
პოპულარული Mogo
მისამართი 24 Alexander Kazbegi Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 27 000 GEL- მდე
 • ვადა 5 - 84 თვე

სესჼის პირობები

 • სესჼი აჩება áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ არიქ თუ თჄვენ ბრძანდებით, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე 18-60 წლამდე და გაჄვთ დადებითი საკრედიჱო ისჱორია

კომპანიის ჹესაჼებ

კომპანია მოგონებები დაარსდა 2014 წელს, დჩეს áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მასჹჱაბით áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიონირებს  12 Ⴠილიალით. მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს „მოგო“

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 3,5 % მეჱი
პოპულარული Moneza
მისამართი Alexander Kazbegi Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 3 000 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 24 თვე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე
 • ჼართ 20-63 წლის
 • გაჄვთ პირადი საბანკო ანგარიჹი
 • გაჄვთ ყოველთვიური ჹემოსავალი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს „ჱვინო“

ისესჼეთ 500 GEL დან 0 % მეჱი
პოპულარული Solva
მისამართი Karvasla, Dadiani St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 3 000 GEL- მდე
 • ვადა 7 - 12 თვე

სესჼის პირობები

 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜
 • პირადი ნომერი
 • პირადობის მოწმობა
 • საბანკო ანგარიჹი.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს „სოლვას“

ისესჼეთ 500 GEL დან 49 % მეჱი
პოპულარული Kapiki
მისამართი Axis, 24, 0177 Alexander Kazbegi Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 500 GEL- მდე
 • ვადა, 30 დჩე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს „მონლაინ“

ისესჼეთ 300 GEL დან 3,1 % მეჱი
პოპულარული MaxCredit
მისამართი Tbilisi, Gruzie

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 350 GEL- მდე
 • ვადა, 1 - 30 დჩე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს â€žáƒ›áƒáƒ„áƒĄáƒ™áƒ áƒ”áƒ“áƒ˜áƒąáƒ˜â€œ

ისესჼეთ 50 GEL დან 2 % მეჱი

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 000 GEL- მდე
 • ვადა 15 - 35 დჩეჹი

სესჼის პირობები

 • Mrloan.ge-ლი სესჼის აჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— 18-დან 65 წლამდე ასაკის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჹპს áƒ›áƒ˜áƒ™áƒ áƒáƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ ორგანიზაáƒȘია “ემ ბი ეს“-ი

ისესჼეთ 150 GEL დან 2,7 % მეჱი
პოპულარული Emma's Credit
მისამართი 52 Adam Mitskevichi St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 300 GEL- მდე
 • ვადა 10 - 30 დჩე

სესჼის პირობები

 • Mrloan.ge-ლი სესჼის აჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— 18-დან 65 წლამდე ასაკის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ემას კრედიჱი

ისესჼეთ 50 GEL დან 5,46 % მეჱი
პოპულარული Line4Credit
მისამართი 52 Adam Mitskevichi St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 800 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 24 თვით

სესჼის პირობები

 • Mrloan.ge-ლი სესჼის აჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— 18-დან 65 წლამდე ასაკის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ემას კრედიჱი

ისესჼეთ 100 GEL დან 0 % მეჱი
პოპულარული სჱარჱო
მისამართი 80 Ilia Chavchavadze Avenue, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • ლიზინგის ვადა: 3 თვიდან 60 თვემდე
 • áƒ“áƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოáƒȘულობა: 1,000-დან 25,000 ლარამდე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია სჱარჱო

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 1,75 % მეჱი
პოპულარული Mon
მისამართი 24 Alexander Kazbegi Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 500 GEL- მდე
 • ვადა 30 დჩეჹი

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია მიმჩები: ჹპს „მონლაინ“

ისესჼეთ 300 GEL დან 45 % მეჱი
პოპულარული კრისჱალი
მისამართი 22 ნიკეას Ⴤუჩა

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 20 000 GEL- მდე
 • ვადა, 1 - 36 თვე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია კრისჱალი

ისესჼეთ 70 GEL დან 5,9 % მეჱი
პოპულარული ჱერაბანკი
მისამართი 3 Ketevan Dedofali Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 000 000 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 120 თვე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია ჱერაბანკი

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 4,9 % მეჱი
პოპულარული ProCredit Bank
მისამართი ალ.ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი,

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 000 000 GEL- მდე
 • ვადა 12 - 120 თვე

სესჼის პირობები

 • სესჼი აჩება áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ არიქ თუ თჄვენ ბრძანდებით, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე 18-60 წლამდე და გაჄვთ დადებითი საკრედიჱო ისჱორია

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია პროკრედიჱ ბანკი

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 5 % მეჱი
პოპულარული Lendo
მისამართი Ilia Chavchavadze Avenue, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 2 700 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 24 თვემდე

სესჼის პირობები

 • áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄეობა
 • 21-75 წლის

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია áƒ›áƒ˜áƒ™áƒ áƒáƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ ორგანიზაáƒȘია "ლენდო"

ისესჼეთ 100 GEL დან 11,84 % მეჱი
პოპულარული AutoCredit
მისამართი T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 30 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 36 თვე

სესჼის პირობები

 • სესჼი აჩება áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ არიქ თუ თჄვენ ბრძანდებით, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე 18-60 წლამდე და გაჄვთ დადებითი საკრედიჱო ისჱორია

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია AutoCredit

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 1 % მეჱი
პოპულარული Bank of Georgia
მისამართი 29a Gagarin Str., Tbilisi 0160

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 149 000 GEL- მდე
 • ვადა 6-120 თვე

სესჼის პირობები

 • სესჼი აჩება áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜ არიქ თუ თჄვენ ბრძანდებით, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე 20-70 წლამდე და გაჄვთ დადებითი საკრედიჱო ისჱორია

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Bank of Georgia

ისესჼეთ 400 GEL დან 9 % მეჱი
პოპულარული BasisBank
მისამართი 21/1 Ketevan Tsamebuli Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 40 000 GEL- მდე
 • ვადა 12 - 48 თვემდე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე და უკვე ჹეგისრულდათ 18 წელი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია BasisBank

ისესჼეთ 300 GEL დან 11,1 % მეჱი
პოპულარული Caucasus Credit
მისამართი 46-50 Merab Kostava St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 15 000 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 48 თვით

სესჼის პირობები

 • áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄეობა
 • 18-75 წლის

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Caucasus Credit LLC

ისესჼეთ 2 000 GEL დან 10 % მეჱი
პოპულარული CreditOn
მისამართი 5a Viktor Dolidze St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 10 000 GEL- მდე
 • ვადა 30 დჩიდან - 12 თვემდე

სესჼის პირობები

 • 21-დან 65 წლამდე áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ
 • ვისაáƒȘ áƒ€áƒŁáƒšáƒ˜ სჭირდება დჩეს და არა ჼვალ
 • ვისაáƒȘ უყვარს áƒ™áƒáƒ›áƒ€áƒáƒ áƒąáƒ˜ და áƒ§áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ€áƒ áƒ˜áƒĄ კონჱროლი
 • ყველას, ვისაáƒȘ სჭირდება თანჼა 1,500 ლარის ოდენობით

კომპანიის ჹესაჼებ

კომპანია “კრედიჱორი” áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ გარდა წლებია ოპერირებს ჹემდეგ Ⴤვეყნებლი: áƒ©áƒ”áƒźáƒ”áƒ—áƒ˜, ესპანეთი, ლაჱვია, ჰოლანდია, დანია, áƒ›áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ™áƒ. იგი არიქ “მწვანე ბიზნესის ბიუროს” (GBB – Green Business Bureau) წევრი. მეჱი ინჀორმაáƒȘია Creamfinance

ისესჼეთ 100 GEL დან 0 % მეჱი
პოპულარული Credium
მისამართი 1 Noe Chkhikvadze St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 600 GEL- მდე
 • ვადა 30 დჩეჹი

სესჼის პირობები

 • მუდმივად áƒȘჼოვრობთ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜
 • 24-დან 65 წლამდე ასაკის ჼართ
 • მუდმივად áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ჼართ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš მობილურ ოპერაჱორჹი.
 • გაჄვთ მიმდინარე ანგარიჹი ერთ-ერთ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš კომერáƒȘიულ ბანკჹი
 • კარგი საკრედიჱო ისჱორია გაგაჩნიათ
 • გაჄვთ რეგულარული ჹემოსავალი, რაáƒȘ საჹუალებას მოგáƒȘემთ ჹეასრულოთ საკრედიჱო მოთჼოვნები

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Credium Georgia

ისესჼეთ 100 GEL დან 5,86 % მეჱი
პოპულარული კრედო ბანკი
მისამართი Tbilisi 0160

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 6 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 36 თვე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე და უკვე ჹეგისრულდათ 18 წელი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Credo Bank

ისესჼეთ 300 GEL დან 45,5 % მეჱი
პოპულარული Eurocredit
მისამართი T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 50 000 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 60 თვე

სესჼის პირობები

 • Mrloan.ge-ლი სესჼის აჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— 18-დან 65 წლამდე ასაკის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ.

კომპანიის ჹესაჼებ

დეჱალური ინჀორმაáƒȘიისთვის ეწვიეთ თავად ევროკრედიჱი ვებ გვერდს. აჩსანიჹნავია, რომ ამ áƒ›áƒ˜áƒ™áƒ áƒáƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ ორგანიზაáƒȘიაქ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ აჄჹიური áƒ€áƒ”áƒ˜áƒĄáƒ‘áƒŁáƒ„ გვერდი, სადაáƒȘ მუდმივად იდება სიაჼლეები. ოპერაჱორი ჼელმისაწვდომია ონლაინ რეჟიმჹი როგორáƒȘ ვებ გვერდზე ასევე სოáƒȘიალური
 მეჱი ინჀორმაáƒȘია Eurocredit

ისესჼეთ 1 550 GEL დან 10 % მეჱი
პოპულარული Express სესჼი
მისამართი Isani, 10 Abano St, T'bilisi, Gruzie

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 500 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 30 დჩე

სესჼის პირობები

 • მსესჼებლის ასაკი: 20-დან 65 წლამდე
 • მოáƒȘულობა: 1,500 ლარამდე
 • áƒ“áƒáƒ€áƒáƒ áƒ•áƒ˜áƒĄ გრაჀიკი: თვეჹი ერთჼელ სესჼის მომსაჼურების áƒ€áƒ˜áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ საკომისიოს გადაჼდით
 • áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒŁáƒ áƒ˜ საპროáƒȘენჱო განაკვეთი: 47.4%-დან

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Express Bank Georgia

ისესჼეთ 1 GEL დან 44,1 % მეჱი
პოპულარული Mazilla
მისამართი Roksore Corporation LP

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 500 GEL- მდე
 • ვადა 5 - 30 დჩეჹი

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜
 • áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄეობა

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Finanso

ისესჼეთ 100 GEL დან 0 % მეჱი
პოპულარული Finca Bank
მისამართი 71 Vazha-Pshavela Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 4 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 24 თვე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე და უკვე ჹეგისრულდათ 18 წელი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Finca Bank

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 0 % მეჱი
პოპულარული Gadaixade
მისამართი 10 Otar Chkheidze St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 000 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 120 თვე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Gadaixade

ისესჼეთ 100 GEL დან 0 % მეჱი
პოპულარული VTB
მისამართი 14 Gia Chanturia St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 40 000 GEL- მდე
 • ვადა 12 - 48 თვე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია JSC "VTB BANK (GEORGIA)"

ისესჼეთ 400 GEL დან 6,9 % მეჱი
პოპულარული Liberty Bank
მისამართი 74 Ilia Chavchavadze Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 20 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 60 თვე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე და უკვე ჹეგისრულდათ 18 წელი

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Liberty Bank

ისესჼეთ 300 GEL დან 30,64 % მეჱი
პოპულარული Continental City Credit
მისამართი 23-23a Ilia Chavchavadze Avenue, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 10 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 24 თვე

სესჼის პირობები

 • Mrloan.ge-ლი სესჼის აჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— 18-დან 65 წლამდე ასაკის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია "LLC Microfinance organization Continental City Credit"

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 10 % მეჱი
პოპულარული Ccloan
მისამართი 23-23a Ilia Chavchavadze Avenue, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 500 GEL- მდე
 • ვადა 30 დჩეჹი

სესჼის პირობები

 • Mrloan.ge-ლი სესჼის აჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— 18-დან 65 წლამდე ასაკის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒ”áƒ‘áƒĄ.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია "LLC Microfinance organization Continental City Credit"

ისესჼეთ 100 GEL დან 5,4 % მეჱი
პოპულარული NetCredit
მისამართი Mukusalas Street 41 Riga, 1004

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 000 GEL- მდე
 • ვადა, 30 დჩე

სესჼის პირობები

 • სესჼის მიჩება áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ნებისმიერ áƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ”áƒĄ რომელსაáƒȘ უკვე ჹეუსრულდა 20 წელი და იმ პირებს რომელთა ასაკი არ აჩემაჱება საპენსიო ზჩვარს

კომპანიის ჹესაჼებ

ჹპს „ჱვინო” დაარსდა  2014 წელს, იგი ოპერირებს â€œáƒœáƒ”áƒ—áƒ™áƒ áƒ”áƒ€áƒ˜áƒąáƒ˜â€-ქ საჼელით.  áƒ—ავიდან იგი გაჼლდათ ონლაინ სესჼების მომწოდებელი. ჹემდეგ მან ჹეიáƒȘვალა პროჀილი და ლიზინგის áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒšáƒ˜ გადაინაáƒȘვლა. მეჱი ინჀორმაáƒȘია LLC "Twino"

ისესჼეთ 50 GEL დან 3,38 % მეჱი
პოპულარული Elcredit
მისამართი 135 Mikheili Tsinamdzghvrishvili St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 000 GEL- მდე
 • ვადა 30 დჩეჹი

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია LTD ELCREDIT

ისესჼეთ 400 GEL დან 6 % მეჱი
პოპულარული MoneyMan
მისამართი Karvasla, Dadiani St, Tbilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 800 GEL- მდე
 • ვადა, 5 დჩე - 4 თვე

სესჼის პირობები

 • áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄეობა
 • 18-75 წლის

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Moneyman

ისესჼეთ 50 GEL დან 0,2 % მეჱი
პოპულარული Space
მისამართი T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 8 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 48 თვემდე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია Space

ისესჼეთ 100 GEL დან 5 % მეჱი
პოპულარული სესჼი +
მისამართი 34 Pekini Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 15 000 GEL- მდე
 • ვადა 3- 48 თვემდე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე ‱ 23-დან 63 წლამდე ასაკის ‱ გაჄვთ პირადობის დამადასჱურებელი მოწმობა ‱ არ გაჄვთ ნეგაჱიური საკრედიჱო ისჱორია.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია SwissCapital

ისესჼეთ 100 GEL დან 10 % მეჱი
პოპულარული SwissCapital
მისამართი 34 Pekini Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 100 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 5 წლამდე

სესჼის პირობები

 • ‱ ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე ‱ 23-დან 63 წლამდე ასაკის ‱ გაჄვთ პირადობის დამადასჱურებელი მოწმობა ‱ არ გაჄვთ ნეგაჱიური საკრედიჱო ისჱორია.

კომპანიის ჹესაჼებ

áƒ›áƒ˜áƒ™áƒ áƒáƒĄáƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ სვის კაპიჱალი დაარსდა 2010 წლის მიწურულს, რეგულირდება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ეროვნული ბანკის მიერ. იგი უკვე მე-9 წელია áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘიონირებს. áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მასჹჱაბით áƒáƒ„áƒ•áƒĄ 17 Ⴠილიალი. მეჱი ინჀორმაáƒȘია SwissCapital

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 10 % მეჱი
პოპულარული Zip Credit
მისამართი 34 Pekini Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 7 500 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 48 დჩეჹი

სესჼის პირობები

 • ‱ ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე ‱ 23-დან 63 წლამდე ასაკის ‱ გაჄვთ პირადობის დამადასჱურებელი მოწმობა ‱ არ გაჄვთ ნეგაჱიური საკრედიჱო ისჱორია.

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია SwissCapital

ისესჼეთ 1 000 GEL დან 5,9 % მეჱი
პოპულარული Wandoo
მისამართი 14 Petre Kavtaradze St, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 500 GEL- მდე
 • ვადა 30 დჩით

სესჼის პირობები

 • ჩვენი სერვისით სარგებლობისთვის თჄვენ უნდა იყოთ 20-დან 65 წლამდე

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია TD Wandu Finci Ltd.

ისესჼეთ 50 GEL დან 0,5 % მეჱი
პოპულარული 1click
მისამართი Queen Tamar Ave, T'bilisi

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 1 000 GEL- მდე
 • ვადა, 30 დჩე

სესჼის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური áƒąáƒ”áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒœáƒ˜

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია 1click

ისესჼეთ 100 GEL დან 0 % მეჱი
პოპულარული Kimbi
მისამართი Lielirbes iela 17a-8, Riga, LV-1046, Latvia

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 3 000 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 24 თვე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე
 • ჼართ 20-დან 60 წლამდე
 • ლეძლებთ სესჼის áƒ“áƒáƒ€áƒáƒ áƒ•áƒáƒĄ

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია 4 Finance LLC

ისესჼეთ 500 GEL დან 6 % მეჱი
პოპულარული Vivus
მისამართი Lielirbes iela 17a-8, Riga, LV-1046, Latvia

ქ჏რაჀი ინჀორმაáƒȘია

ამ სესჼის პარამეჱრები

 • სესჼები 3 000 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 24 თვე

სესჼის პირობები

 • ჼართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მოჄალაჄე
 • ჼართ 20-დან 60 წლამდე
 • გაჄვთ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ არსებული ბანკის ანგარიჹი
 • ლეძლებთ სესჼის áƒ“áƒáƒ€áƒáƒ áƒ•áƒáƒĄ

კომპანიის ჹესაჼებ

მეჱი ინჀორმაáƒȘია 4 Finance LLC

ისესჼეთ 500 GEL დან 6 % მეჱი