LendUp - სესხები 1 500 GEL- მდე

LendUp - სესხები 1 500 GEL- მდე
საიტის ეკრანიზაცია:https://lendup.ge/, საიტის ავტორი:პს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფ", ეკრანის სურათი გამოიყენება იურიდიული ლიცენზიის სახელით.

Lendup

  • სესხები 1 500 GEL- მდე
  • ვადა, 30 დღე

Lendup მიმოხილვა

სწრაფი მიმოხილვა

  • თანხა: 300 - 1 500 GEL
  • ვადა: 30 დღით

Lendup გადახდის ცხრილი

თანხა საკომისიო ჯამი ვადა
300 GEL 9.68 GEL 309.68 GEL 30 დღით
420 GEL 13.56 GEL 433.56 GEL 30 დღით
600 GEL 9.04 GEL 609.04 GEL 30 დღით
Lendup კალკულატორი რეკლამა

წარმოსადგენი მაგალითი

თანხა 300 GEL, ვადა 30 დღით, საკომისიო 9.68 GEL, ჯამი 309.68 GEL.

Lendup გამოცდილება და განხილვა

Lendup გამოცდილება

გვითხარით თქვენს Lendup -თან დაკავშირებულ გამოცდილებაზე info@coolseskhebi.com -ზე და ჩვენ მას ანონიმურად გამოვაქვეყნებთ.


Lendup თაღლითობაა?

არა. პროდუქტი ნორმალურია, არაფერი არ არის დამალული. კომპანიას ნამდვილად პს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფ" აქვს.