ონფიდენციალურობის პოლიტიკა და  Cookies

მომსახურების პირობები

შედარების ვებგვერდი CoolSeskhebi.com (შემდეგში ნახსენები როგორც („ვებგვერდი“) ოპერირებს   Lemony trade s.r.o.-ს მიერ, Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ29043026, File No.: C 162285, held with the Regional Court in Prague, Data box: xd6mpe8 (მოხსენიებული როგორც “ოპერატორი“.

ოპერატორის მფლობელი არ არის ფინანსური ინსტიტუტი, ბანკი ან საკრედიტო კომპანია. თქვენს პირად მონაცემებს არ ვაწვდით არანაირ ფინანსურ ორგანიზაციას. პარტნიორობის პროგრამა

ოპერატორი თანამშრომლობს მესამე მხარეებთან, როგორებიცაა ბანკი და არასაბანკო კომპანიები და ეხმარება პროდუქტის წარმოდგენაში. საუკეთესო გზა სესხის ფასის და მთლიანი ღირებულების დასადგენად შედარებისას არის გამოთვლები  წარმოდგენილ მაგალითზე.

ჩვენი პარტნიორების ნაწილი მუშაობს პარტნიორული მარკეტინგული პროგრამით და წარმოდგენილი აქვს ლინკები, რომლითაც პირდაპირ მესამე მხარის ვებ გვერდზე გადადიხართ. როცა მკითხველი ჩვენი ვებ გვერდიდან გადადის მესამე მხარის ვებ გვერდზე და უკვეთავს ფინანსურ პროდუქტს, ჩვენ ვიღებთ საკომისიოს. პარტნიორული ლინკის გამოყენებისთვის მომხმარებელი არ იხდის დამატებით საფასურს და პროდუქის ფასი იგივე რჩება. ამ შემთხვევაში მესამე პირია პასუხისმგებელი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე.

უარყოფა

ოპერატორი ბევრი ფინანსური პროდუქტის შესახებ აქვეყნებს ინფორმაციას. საპროცენტო განაკვეთების ხშირი ცვლილების გამო, შეიძლება ინფორმაციის ნაწილი განუახლებელი იყოს. თიუ მივიღებთ ინფორმაციას ცვლილების შესახებ,  თქვენ შეგატყობინებთ, მოხარულნი ვიქნებით განვაახლოთ მონაცემები. და მაინც, რომელიმე პროდუქტის შეკვეთამდე პირობების გაცნობა (პროცენტი, ვადა, ხანდაზმულობა და სხვა) პროდუქტის მომწოდებლის ვებ გვერდზე თქვენზეა.

სერვისით სარგებლობა თქვენი პასუხისმგებლობაა.

ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამო მიყენებული მატერიალური ან არამატერიალური ზარალისთვის განაცხადი Lemony trade s.r.o.-ს, როგორც ვებ გვერდის ოპერატორის წინაამღდეგ სასამართლომდე იქნება უარყოფილი, ვინაიდან ოპერატორი არ არის პასუხისმგებელი თქვენს დავასთან მესამე მხარესთან.

ოპერატორს არ აქვს პასუხისმგებლობა

ოპერატორი არ არის განხილული ფინანსური პროდუქტების მომწოდებელი და არ არის პასუხისმგებელი   მესამე მხარეებს და მათ მომხმარებელთა შორის დავაზე. მკითხველებს, რომლებიც მძიმე ფინანსურ სიტუაციაში არიან, ვურჩევთ სესხზე განაცხადი არ შეიტანონ.  

ოპერატორი არ არის პასუხისმგებელი ორ მხარეს შორის გაფორმებული კონტრაქტით მიყენებულ ზარალზე.

ოპერატორი არ არის პასუხისმგებელი მკითხველების მიერ დატოვებულ შეფასებებს 

ოპერატორი იტოვებს უფლებას წინასწარი შეტყობინების გარეშე წაშალოს ნებისმიერი კომენტარი.

მომხმარებლის მონაცემთა დაცვა

თქვენი პერსონალური მონაცემები მუშავდება ძირითად მონაცემთა დაცვის ევროპული რეგულაციით  (GDPR) თქვენს სასარგებლოდ.   მონაცემთა კონტროლიორი არის ვებ გვერდის ოპერატორი - კომპანია  Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ29043026.

ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელ. ფოსტის მისამართი და IP მისამართი, ინახება ევროპის ტერიტორიაზე არსებულ დაცულ სერვერებზე. დამუშავებული ინფორმაცია სიტუაციის მიუხედავად არ გადაეცემა მესამე პირს.

თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, ინფორმაცია ინახება მაქსიმუმ 2 წლის ვადით.

წვდომის მონაცემები ინახება ჩვენი სერვერის მიერ

ვებ გვერდზე ვიზიტისას, ჩვენი სერვერი ინახავს ტექნიკურ მონაცემებს (ვებ გვერდი, ინტერნეტ ბრაუზერი და მისი ვერსია, თქვენი მოწყობილობის ოპერატიული სისტემა, რეფერერის მისამართი, IP მისამართი და გვერდით სარგებლობის თარიღი.

წვდომის მონაცემები სტატისტიკის შედგენასა და ვებ გვერდის დაცულობის ზედამხედველობისთვის გვჭირდება. ეს მონაცემები შეიძლება კონკრეტული პირებისთვის არ იყოს.   

საკონტაქტო ფორმა

ჩვენი საკონტაქტო ფორმით ან ელ. ფოსტით მომართვის შემთხვევაში, დავამუშავებთ თქვენს ინფორმაციას. ეს მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირს და თქვენი საჭიროების დაკმაყოფილებისთანავე იშლება.  

სოციალური ქსელი

ვებ გვერდზე არის სოციალური ქსელის ლინკები: Facebook და Twitter.com. ვებ გვერდზე ვიზიტისას, ამ კომპანიებს ინფორმაცია არ მიეწოდებათ.  

სოციალურ ქსელებში კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ აქ:  

უფლება ინფორმაციაზე და ვებ გვერდის მომხმარებელთა სხვა უფლებები

როგორც ვებ გვერდის სტუმარს, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პრინციპების გარდა , უფლება გაქვთ იცოდეთ თქვენი რა მონაცემი ინახება და მისი დამუშავების ნებისმიერ დროს  აკრძალვის უფლებაც. შეგიძლიათ მოითხოვოთ უკვე არსებული მონაცემების წაშლა ან პრაღის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისში საჩივრის შეტანა.

დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში არ მოგერიდოთ ჩვენთან კონტაქტი.

Ing. František Szabó

Email: info@coolseskhebi.com

Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ29043026

ფაილის ნომერი.: C 162285, პრაღის რეგიონული სასამართლოს დაქვემდებარებაში.  

მონაცემთა ყუთი: xd6mpe8

მოთხოვნის საფუძველზე გამოგიგზავნით მეილს ინფორმაციით ინახება თუ არა თქვენი მონაცემები  Lemony trade s.r.o.-ს მიერ და თუ ასეა, ინფორმაციის დეტალებსაც. წერილობითი ფორმით შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, მიზეზის დასახელების გარეშე, აგვიკრძალოთ თქვენი მონაცემების შემდგომი დამუშავება.

Cookies

„Cookies“ არის პატარა ტექსტუალური ფაილები რომლებიც ინახება თქვენს ბრაუზერში ტექნიკურ მონაცემთა მარაგისთვის. იქ შესული მონაცემები სრულებით კონფიდენციალურია, ასევე შეუძლებელია მისი რაიმე პერსონალურ მონაცემთან დაკავშირება.

„ქუქი” შეიძლება წაიშალოს ბრაუზერიდან ან  პარამეტრებიდან გამოირთოს მისი შენახვა.

„ქუქი” გვაძლევს საშუალებას შევაფასოთ სტუმრის ქცევა ჩვენს ვებ გვერდზე და მისი მიხედვით გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისი.

Google Universal Analytics

სტუმართა რიცხვის შესაფასებლად ვიყენებთ  Google Universal Analytics-ს, რომელიც ოპერირებულია   Google Inc.-ს მიერ, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (შემდეგი ნახსენები როგორც “Google“).

ვებ გვერდზე სტუმრობისას მუშაობს კოდი Google-ის მიერ, რომელიც მონაცემებს   (მონახულებული ვებ გვერდების რიცხვი, გვერდზე დახარჯული დრო, მოწყობილობის ტიპი, მოწყობილობის დაახლოებითი ადგილმდებარეობა) time spent on the website, type of device, duration of the web visit, approximate location of the device) ინახავს სერვერზე.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ დეტალური ინფორმაცია  Privacy & Terms.

მონიტორინგი შეიძლება ჩაირთოს კომპიუტერის პარამეტრებიდან.  

Google Adsense

ვებ გვერდის ვიზიტებით ფულადი სარგებლის მისაღებად ვიყენებთ Google Adsense-ს, რომელიცოპერირებულია  Google Inc.-ს მიერ , 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (შემდგომში ნახსენები როგორც   “Google“).

ვებ გვერდზე ვიზიტისა მოქმედებს Google-ის კოდი და ჩნდება რეკლამა.  Google-ის მიერ პერსონალური მონაცემების დაცვაზე დეტალურად წაკითხვა შეგიძლიათ შემდეგ ბმულზე: Privacy & Terms.

პარტნიორობის პროგრამისქუქი

ვებ გვერდის ოპერატორი იყენებს პარტნიორობის პროგრამის ლინკებს (შემდგომში ნახსენები როგორც „ქსელები“).  ეს საერთაშორისო პარტნიორობის ქსელები თანამშრომლობენ ვებ გვერდის მეპატრონეებთან  (ჩვენთან) და  მრავალ მომწოდებელთან (მესამე მხარეებთან).

 ვებ გვერდი აჩვენებს მესამე მხარის რეკლამის ელემენტებს, როგორც შუამავალი. ამ გზით მკითხველს შეუძლია სპეციფიკურ ფინანსურ პროდუქტზე ინფორმაციის მიღება, ჩვენ კი ამაში საკომისიოს ვიღებთ მესამე მხარეებიდან.  ქ

საკომისიო ჩვენი ერთ-ერთი შემოსავლის წყაროა და მას გვიხდიან მიუხედავად იმისა თუ რა თანხის პროდუქტს უკვეთავს კლიენტი.

საკომისიო ფიქსირდება მკითხველის ბრაუზერის  „ქუქი“-ში, მასში არ ინახება პირადი მონაცემები.  “ქუქი” მხოლოდ პარტნიორის (ვებ გვერდის) საიდენტიფიკაციო ნომერს შეიცავს, მკითხველის ანონიმურ საიდენტიფიკაციო ნომერს, ბმულზე დაჭერის დროს  და პარტნიორობის პროგრამის ტექნიკურ დეტალებს. “ქუქი” მაქსიმუმ 60 დღეა მოქმედი.