Kimbi - სესხები 3 000 GEL- მდე

Kimbi - სესხები 3 000 GEL- მდე
საიტის სკრინშოტი:https://www.kimbi.ge/, საიტის ავტორი:4 Finance LLC, სკრინშოტი გამოიყენება იურიდიული ლიცენზიის სახელით.

Kimbi

  • სესხები 3 000 GEL- მდე
  • ვადა 3 - 24 თვე

Kimbi მიმოხილვა

სწრაფი მიმოხილვა

  • თანხა: 500 - 3 000 GEL
  • ვადა: 3 - 24 თვე

Kimbi გადახდის ცხრილი

თანხა საკომისიო ჯამი ვადა
500 GEL 31.33 GEL 531.33 GEL 3 თვე
800 GEL 50.11 GEL 850.11 GEL 3 თვე
1 000 GEL 94.90 GEL 1 094.90 GEL 5 თვე
Kimbi კალკულატორი რეკლამა

წარმოსადგენი მაგალითი

თანხა 500 GEL, ვადა 3 თვე, საკომისიო 31.33 GEL, ჯამი 531.33 GEL.

Kimbi გამოცდილება და განხილვა

Kimbi გამოცდილება

გვითხარით თქვენს Kimbi -თან დაკავშირებულ გამოცდილებაზე info@coolseskhebi.com -ზე და ჩვენ მას ანონიმურად გამოვაქვეყნებთ.


Kimbi თაღლითობაა?

არა. პროდუქტი ნორმალურია, არაფერი არ არის დამალული. კომპანიას ნამდვილად 4 Finance LLC აქვს.

თამარ პატარავა თამარ პატარავა(LinkedIn)
სტატიების ავტორი და თარჯიმანი სპეციალიზებული ფინანსებში. დაწერილი აქვს სტატიები სხვადასხვა თემებზე, მათ შორის ონლაინ სესხების შესახებ. Მეტი ინფორმაცია...