მიკრო სესხები

    მიკრო სესხები

მიკრო სესხების საჭიროება ჩნდება მაშინ, როცა ხელფასამდე თანხა გჭირდებათ ან გაქვთ გაუთვალისწინებელი ხარჯი.

3 000 GEL
სესხის მოცულობა 500 GEL - 3 000 GEL
პროცენტი 6 %
სიმწიფე 3 - 24 თვე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 3 000 GEL- მდე
 • ვადა 3 - 24 თვე

სესხის პირობები

 • ხართ საქართველოს მოქალაქე
 • ხართ 20-დან 60 წლამდე
 • გაქვთ საქართველოში არსებული ბანკის ანგარიში
 • შეძლებთ სესხის დაფარვას

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე 4 Finance LLC

ისესხეთ 500 GEL დან 6 % მეტირეკლამა
4 000 GEL
სესხის მოცულობა 1 000 GEL - 4 000 GEL
პროცენტი 49,67 %
სიმწიფე 12 - 36 თვე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 4 000 GEL- მდე
 • ვადა 12 - 36 თვე

სესხის პირობები

 • ხართ საქართველოს მოქალაქე და უკვე შეგისრულდათ 22 წელი
 • წარმოადგინეთ მოქმედი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • გაქვთ მუდმივი შემოსავლის წყარო და ყოველთვიური სტაბილური შემოსავალი
 • გაქვთ საბანკო ანგარიში, ელ. ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი
 • სასესხო განაცხადის შევსების შემდგომ ჩვენ შევამოწმებთ თქვენს საკრედიტო ისტორიას, გადახდისუნარიანობას და შედეგების მიხედვით თქვენზე სესხის მაქსიმალური ლიმიტი იქნება გაცემული

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე შპს ,,აქსიფინა"

ისესხეთ 1 000 GEL დან 49,67 % მეტირეკლამა
3 000 GEL
სესხის მოცულობა 500 GEL - 3 000 GEL
პროცენტი 49 %
სიმწიფე 7 - 12 თვე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 3 000 GEL- მდე
 • ვადა 7 - 12 თვე

სესხის პირობები

 • მობილური ტელეფონი
 • პირადი ნომერი
 • პირადობის მოწმობა
 • საბანკო ანგარიში.

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე შპს „სოლვას“

ისესხეთ 500 GEL დან 49 % მეტირეკლამა
1 000 000 GEL
სესხის მოცულობა 1 000 GEL - 1 000 000 GEL
პროცენტი 5 %
სიმწიფე 12 - 120 თვე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 1 000 000 GEL- მდე
 • ვადა 12 - 120 თვე

სესხის პირობები

 • სესხი აღება შესაძლებელი არის თუ თქვენ ბრძანდებით, საქართველოს მოქალაქე 18-60 წლამდე და გაქვთ დადებითი საკრედიტო ისტორია

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე პროკრედიტ ბანკი

ისესხეთ 1 000 GEL დან 5 % მეტირეკლამა
100 000 GEL
სესხის მოცულობა 1 000 GEL - 100 000 GEL
პროცენტი 10 %
სიმწიფე 1 - 5 წლამდე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 100 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 5 წლამდე

სესხის პირობები

 • • ხართ საქართველოს მოქალაქე • 23-დან 63 წლამდე ასაკის • გაქვთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა • არ გაქვთ ნეგატიური საკრედიტო ისტორია.

კომპანიის შესახებ

მიკროსაფინანსო სვის კაპიტალი დაარსდა 2010 წლის მიწურულს, რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. იგი უკვე მე-9 წელია ფუნქციონირებს. საქართველოს მასშტაბით აქვს 17 ფილიალი. მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე SwissCapital

ისესხეთ 1 000 GEL დან 10 % მეტირეკლამა
40 000 GEL
სესხის მოცულობა 300 GEL - 40 000 GEL
პროცენტი 11,1 %
სიმწიფე 12 - 48 თვემდე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 40 000 GEL- მდე
 • ვადა 12 - 48 თვემდე

სესხის პირობები

 • ხართ საქართველოს მოქალაქე და უკვე შეგისრულდათ 18 წელი

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე BasisBank

ისესხეთ 300 GEL დან 11,1 % მეტირეკლამა
1 000 000 GEL
სესხის მოცულობა 100 GEL - 1 000 000 GEL
პროცენტი 0 %
სიმწიფე 1 - 120 თვე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 1 000 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 120 თვე

სესხის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე Gadaixade

ისესხეთ 100 GEL დან 0 % მეტირეკლამა
1 000 GEL
სესხის მოცულობა 100 GEL - 1 000 GEL
პროცენტი 0 %
სიმწიფე 30 დღე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 1 000 GEL- მდე
 • ვადა, 30 დღე

სესხის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური ტელეფონი

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე 1click

ისესხეთ 100 GEL დან 0 % მეტირეკლამა
20 000 GEL
სესხის მოცულობა 70 GEL - 20 000 GEL
პროცენტი 5,9 %
სიმწიფე 1 - 36 თვე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 20 000 GEL- მდე
 • ვადა, 1 - 36 თვე

სესხის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე კრისტალი

ისესხეთ 70 GEL დან 5,9 % მეტირეკლამა
6 000 GEL
სესხის მოცულობა 300 GEL - 6 000 GEL
პროცენტი 45,5 %
სიმწიფე 1 - 36 თვე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 6 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 36 თვე

სესხის პირობები

 • ხართ საქართველოს მოქალაქე და უკვე შეგისრულდათ 18 წელი

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე Credo Bank

ისესხეთ 300 GEL დან 45,5 % მეტირეკლამა

VTB

VTB 5
40 000 GEL
სესხის მოცულობა 400 GEL - 40 000 GEL
პროცენტი 6,9 %
სიმწიფე 12 - 48 თვემდე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 40 000 GEL- მდე
 • ვადა 12 - 48 თვე

სესხის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური ტელეფონი

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე JSC "VTB BANK (GEORGIA)"

ისესხეთ 400 GEL დან 6,9 % მეტირეკლამა
3 000 GEL
სესხის მოცულობა 100 GEL - 3 000 GEL
პროცენტი 49,8 %
სიმწიფე 1 - 48 თვემდე
ინფო მეტირეკლამა

სწრაფი ინფორმაცია

ამ სესხის პარამეტრები

 • სესხები 3 000 GEL- მდე
 • ვადა 1 - 48 თვემდე

სესხის პირობები

 • ასაკი 18+
 • საბანკო ბარათი
 • მობილური ტელეფონი

კომპანიის შესახებ

მეტი ინფორმაცია კომპანიაზე სს სილქ როუდ ბანკი

ისესხეთ 100 GEL დან 49,8 % მეტირეკლამა

    მიკრო სესხები

ასეთ დროს შეიძლება ახლობლებს მიმართოთ დახმარების თხოვნით. თუ თქვენ არ გსურთ ვინმეს შეწუხება ან მათ არ შეუძლიათ თქვენთვის დახმარების გაწევა, მოგიწევთ იფიქროთ გარე რესურსების მოძიება ზე. ამ შემთხვევაში შესაფერისი გარე რესურსია ონლაინ სესხი.

Mini krediti

სესხის მოცულობა განსხვავებულია. მცირე მოცულობის სესხის საპოვნელად ზოგი იყენებს საძიებო სიტყვათა კომბინაციას - mini krediti. ასეთი სესხი ხელმისაწვდომია მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომელთაც აქვთ აქტიური მობილურის ნომერი და საბანკო ანგარიში. მომხმარებელი უნდა აკმაყოფილებდეს ასაკობრივ ზღვარსაც, რომელსაც კომპანიები ინდივიდუალურად ადგენენ თავიანთი პოლიტიკიდან გამომდინარე (ძირითადად მინიმალური ზღვარია 20 წელი). რაც შეეხება საკრედიტო ისტორიას, რა თქმა უნდა კარგი ისტორიის მქონე მომხმარებელს მეტი შანსი აქვს, მაგრამ უარყოფითი ისტორიის მქონეებზეც გაიცემა სესხი ზოგი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ.თქვენი საკრედიტო ისტორიის შესამოწმებლად მიმართეთ კრედიტი ინფო საქართველოს.

ონლაინ სესხები

ონლაინ სესხები ინტერნეტში მარტივად მოძიებადია, ვინაიდან არსებობს მისი მომწოდებლების დიდი არჩევანი. მათი სიმრავლისა გამომდინარე, ქართულ ინტერნეტ სივრცეში მომხმარებლისთვის საქმის გასაადვილებლად შეიქმნა ონლაინ სესხების შედარების ვებ გვერდები. ეს ვებ გვერდები შექმნილია დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ, რომლებიც სრულიად ობიექტურ ინფორმაციას გვაწვდიან. ასეთი ვებ გვერდები თვალსაჩინოებისთვის კარგია. ძირითადი ინფორმაცია ცხრილის სახითაა წარმოდგენილი. სესხის შემდარებელი ვებ გვერდის დამფუძნებლები არ არიან არანაირი ფინანსური პროდუქტის მომწოდებლები და არც რომელიმე მიკროსაფინანსო რგანიზაციასთან აქვთ კავშირი რაიმე სარგებლის მიღების მიზნით.მომხმარებლისთვის საუკეთესო ვარიანტია უპროცენტო სესხი, რომელსაც მხოლოდ ახალ მომხმარებელზე გასცემენ.

Online sesxebi

Onlain sesxebi სესხის მაძიებლების ერთ-ერთი წარმატებული საძიებო სიტყვათა კომბინაციაა. ონლაინ სესხი ასევე ცნობილია სწრაფი სესხის სახელითაც. მნიშვნელობა არ აქვს საძიებო სისტემა ამ ორიდან რომელს იხმარ, საძიებო სისტემა ორივე შემთხვევაში გიჩვენებთ საჭირო შედეგებს. მოიძიეთ და სწორად შეარჩიეთ თქვენთვის ხელსაყრელი ფინანსური პროდუქტი!


მიკრო სესხები რეიტინგი: 4.5/5 -დან 20 ხმები.
 
თამარ პატარავა თამარ პატარავა(LinkedIn)
სტატიების ავტორი და თარჯიმანი სპეციალიზებული ფინანსებში. დაწერილი აქვს სტატიები სხვადასხვა თემებზე, მათ შორის ონლაინ სესხების შესახებ. Მეტი ინფორმაცია...

ოპერატორი

სესხების შემდარებელი Coolseskhebi.com:
double technology s.r.o., VAT: CZ08695717
კომპანია არ არის ფინანსური პროდუქტის მომწოდებელი

პორტალის შესახებ

Coolseskhebi.com არის სესხების შედარების საიტი. ჩვენ ვაშენებთ სრულ ინფორმაციაზე. ჩვენი სერვისით გაიგებთ რომელი სესხი აირჩიოთ.